Cases & Partnere

Cunningham Lindsey Leif Hansen

Cunningham Lindsey Leif Hansen har samlet deres arbejde med arbejdsskader i løsningen Skadesag, som er fuldt integreret med deres interne sagsbehandlingssystem.

Statens IT

Vi har hjulpet med installation og drift af flere systemer, som Statens IT drifter for det offentlige.

If

If benytter Skadesag til at modtage og håndtere data og dokumentation fra myndighederne. Derved effektiviseres og sikres arbejdsgangene omkring arbejdsskadesager.

Mentor IT

Da vi behandler mange personfølsomme oplysninger for vores kunder, er det essentielt, at vores servere er placeret sikkert og lokalt. Derfor benytter vi Mentor IT som vores hostingpartner.

Telia

Vi integrerede Telias øvrige systemer til én rekrutteringsløsning, hvilket forbedrede kandidaternes oplevelse og effektiviserede de interne arbejdsprocesser i forbindelse med ansættelsesforløbet.

Arbejdstilsynet

Vi har udviklet og stået for den daglig drift og vedligeholdelse af anmeldelsessystemet EASY, og vi har samtidig udviklet en integration til brug for forsikringsselskaberne.