Her er du:

Behavior-Driven Development (BDD)

BDD er en agil software udviklingsmetode, der er inspireret af Test-Driven Development (TDD). I modsætning til TDD så fokuserer BDD på det forventede resultat ved brugen af softwaren. Derfor arbejdes der ud fra use cases og specifikationer. Dette udarbejdes i tværfaglige teams, som både indeholder repræsentanter fra udviklerteam, testteam og forretning.

Denne arbejdsform sikrer, at specifikationerne er forståelige for alle dele af forretningen, og kan yderligere bruges som udgangspunkt for automatiserede test.

 

Har du behov for en konsulent, som har erfaring med BDD? Så kontakt os her