Category: Begreber

Data Warehouse

Data Warehouse Et Data Warehouse er fundamentet for et godt BI-projekt. Det er en samling af både historisk og nuværende data. Data bliver normalt uploadet til et Data Warehouse fra de operationelle systemer såsom marketing og salg. Data kan passere igennem en data store for at blive renset, inden det ender i Data Warehouse, Data Warehouse er et samlet sted for firmaets […]

Continue Reading

UX

User Experience (UX) User Experience (UX) har fokus på brugerne og deres behov, men tager samtidig højde for forretningens målsætninger. Med andre ord beskriver UX, hvordan en person føler, når vedkommende er i kontakt med et system som eksempelvis et website, en webapplikation eller desktop software. Inden for UX er den vigtigste opgave at sikre, at brugere oplever en værdi, når de […]

Continue Reading

SaaS

Software as a Service (SaaS) Software som en service (SaaS) er et softwarelicens koncept, hvor en software er placeret på en ekstern server på abonnementsbasis. Når en organisation benytter SaaS lejes brugen af en applikation, som brugere kan oprette forbindelse til gennem internettet. Dermed vil den underliggende infrastruktur, software og data findes i tjenesteudbyderens datacenter. SaaS benyttes blandt andet til kundehåndtering, HR […]

Continue Reading

ERP

Enterprise Ressource Planning (ERP) Enterprise Ressource Planning (ERP) er et softwareprogram, der håndterer størstedelen af en virksomheds funktionelle områder, hvilket både kan være lagerstyring, indkøb, salg og økonomisystem. Kort sagt så bygger et ERP-system på én fælles database for hele virksomheden.   Har du behov for en konsulent, som har erfaring med ERP? Så kontakt os her  

Continue Reading

Internet of Things

Internet of Things Produktionen af forskellige typer af data og den vedvarende stigning af enheder der bliver ved med at producere data er med til at forklare begrebet ”Internet of Things”. Begrebet refererer til unikke identificerbare objekter og deres virtuelle repræsentationer i en internetlignende struktur. Når fysiske enheder forbindes og udveksler data kaldes dette altså ”Internet of Things”.   Har du behov […]

Continue Reading

DevOps

DevOps Begrebet “DevOps” er en sammensætning af ”Development” og ”Operations”, hvilket giver god mening, da DevOps i bund og grund handler om at bryde siloerne mellem softwareudvikling og IT-drift, så man fremmer kommunikation, samarbejde, kvalitetssikring og levering gennem automatiseret test og idriftsættelse.   Har du behov for en konsulent, som har erfaring med DevOps? Så kontakt os her  

Continue Reading

Business Intelligence

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) henviser til en eller flere kilder af data, som transformeres til noget enklere, så det er lettere for slutbrugere at anvende til rapportering og statistik. Et fællestræk er, at BI bruges til at skabe overblik over virksomhedens data på tværs af systemer. Værdien i BI opstår således ved inddragelse af virksomhedens væsentlige data indenfor f.eks. økonomi, produktion, kundedatabaser, timeregistrering […]

Continue Reading

Software test

Software test Test af software giver interessenter information om kvaliteten af et stykke software, og hvorvidt softwaren lever op til de opstillede krav. En software test er dermed designet til at påvise eventuelle fejl, mangler og risiko ved implementering af et givent stykke software. Selve udførslen af testen kan både være manuel og automatiseret. At teste software er en omfattende og iterativ […]

Continue Reading

RPA

Robotic Process Automation (RPA) Robotic Process Automation (RPA) er en teknologi, der anvendes til automatisering af opgaver. RPA fokuserer på automatisering af simple arbejdsopgaver, som gentages ofte, uden nogen afvigelse i udførsel. Det kunne for eksempel være daglig flytning af data mellem systemer. Denne type arbejde kan ofte udføres billigere, hurtigere og mere pålideligt af maskiner end af mennesker. Der findes mange […]

Continue Reading

AI

Artificial Intelligence (AI) Artificial Intelligence (AI) betyder kunstig intelligens, og er den gren inden for datalogien, der handler om at få maskiner til at ”tænke selv” og dermed emulerer menneskelig tanke. Det kan eksempelvis ske ved at maskiner tager opvasken, vinder over en person i et spil eller selv handler ind. I dag skelner man mellem stærk og blød kunstig intelligens. Stærk […]

Continue Reading