Category: Integration

GraphQL

GraphQL GraphQL er et dataforespørgselssprog, der er udviklet internt af Facebook. Med GraphQL er det muligt at definere strukturen af de ønskede data, og præcis samme struktur af dataen vil blive returneret fra serveren. Dette forhindrer returnering af unødvendigt store mængder data. GraphQL giver et alternativ til REST og andre typer web services. GraphQL servere er tilgængelige i flere sprog, blandt andet […]

Continue Reading

XML

Extensible Markup Language (XML) Extensible Markup Language (XML) er et tekstbaseret standardformat, der anvendes til at beskrive struktureret information. XML anvendes indenfor alle områder af IT blandt andet i web services, computerprogrammer og databaser. Som kodesprog er XML sammenligneligt med et andet kendt markup sprog, nemlig HTML. Dog blev XML oprindeligt udledt fra et ældre standardformat kaldet SGML. Formålet med XML var […]

Continue Reading

XSD

XML Schema Language (XSD) XML Schema Language (XSD) er den nuværende standard til beskrivelse af strukturen i XML-dokumenter. En XSD beskriver betydning, brug og forhold imellem elementerne i de anvendte XML. XSD’en beskrives i sit eget XML-dokument, hvilket gør det meget nemmere at arbejde med i modsætning til tidligere anvendte XML-strukturer, såsom Document Type Definition (DTD). Brugen af XSD anbefales af World […]

Continue Reading

WSDL

Web Services Description Language (WSDL) En WSDL er en XML-fil, der beskriver en webservice. I dokumentet specificeres lokationen for servicen samt hvilke metoder, der kan anvendes. Mere præcist så beskriver en WSDL fem fundamentale elementer af en webservice: (1) Definition af de datatyper (XML strukturen), der anvendes i webservicen. (2) Beskrivelse af de handlinger der kan udføres, og hvilke kald disse involverer. […]

Continue Reading

API

Application Programming Interface (API) Application Programming Interface (API) er en klart defineret kommunikationskanal til en software komponent. API’en beskriver de mulige interaktioner med komponenten, og hvad denne kommunikation kræver for at fungere. Det giver dermed en ensartet og kontrolleret adgang til en komponent på tværs af alle eksterne integratorer. Der anvendes API’er på alt fra styresystemer til browsere til applikationer, og det […]

Continue Reading

SOAP

Simple Object Access Protocol (SOAP) Simple Object Access Protocol (SOAP) er en protokol, der faciliterer kommunikation af struktureret data over et computernetværk via XML-dokumenter. SOAP kommunikerer over HTTP, og bygger således på standarder, der er understøttet af alle browsere og servere. En af de største fordele ved brug af SOAP webservices er, at det er uafhængig af styresystem og programmeringssprog på de […]

Continue Reading

REST

REpresentational State Transfer (REST) REpresentational State Transfer (REST) er en arkitekturstil til udvikling af webservices, der gør det muligt at kommunikere imellem systemer. Systemer der er REST kompatible bliver også kaldt RESTful, og de er karakteriseret ved at være uafhængige af systemets individuelle tilstande. Med dette menes, at serveren ikke behøver at vide noget om klienten og vice versa. REST bygger på […]

Continue Reading