Category: Metode

Continuous Integration

Continuous Integration (CI) Continuous Integration (CI) refererer til handlingen at kontinuerligt samle (eller integrationen af) alle udvikleres arbejde til én fælles arbejdsstrøm – ofte flere gange dagligt. Brugen af software til versionsstyring såsom Git eller Subversion er en nødvendighed, for at kunne udføre CI på større projekter.   Har du behov for en konsulent, som har erfaring med CI? Så kontakt os […]

Continue Reading

Scrum

Scrum Scrum er et agilt framework til at styre arbejdsflow indenfor softwareudvikling. Inden for Scrum arbejdes der i kontinuerlige iterationer eller sprints, som er af 2-4 ugers varighed. Ved at bryde projekter ned til korte iterationer, så bliver udviklingsteamet mere fleksibelt overfor ændringer i specifikationer fra kunde og forretning. Daglige møder på 10-15 min eller Daily Scrums er en fast del af […]

Continue Reading

Kanban

Kanban Kanban er en agil projektledelsesmetode, som primært har fundet anvendelse indenfor softwareudvikling og teknologiprojekter selvom Kanban oprindeligt stammer fra produktion. En af de fundamentale elementer ved Kanban er den simple visualisering af workflow. Dette består som udgangspunkt af tre kolonner: To do, igangværende og afsluttet. Dette skaber simpelt indblik i arbejdsopgaver, og gør det muligt at minimere igangværende og strandede opgaver. […]

Continue Reading

Design patterns

Design patterns Design patterns er løsninger til problemer i softwareudvikling, som kan genbruges på tværs af applikationer, projekter og programmeringssprog. Sagt på en anden måde, så fungerer det som en skabelon for et kendt problem, og hvordan dette skal løses, som gør udviklere i stand til at øge effektivitet i selve programmeringen. Design patterns inkluderer ofte klasser, og bliver derfor typisk associeret […]

Continue Reading

TDD

Test-Driven Development (TDD) Test-Driven Development (TDD) er en agil software udviklingsmetode, hvor krav laves om til test cases, som er udgangspunkt for udviklingen. Testen vil initialt fejle på den enkelte case, da den nye feature ikke er udviklet endnu, og udviklingen af softwaren går derfor ud på at skrive den kode, der er tilstrækkelig for at testen ikke fejler. Effektiv TDD sikrer, […]

Continue Reading

BDD

Behavior-Driven Development (BDD) Behavior-Driven Development (BDD) er en agil software udviklingsmetode, der er inspireret af Test-Driven Development (TDD). I modsætning til TDD så fokuserer BDD på det forventede resultat ved brugen af softwaren. Derfor arbejdes der ud fra use cases og specifikationer. Dette udarbejdes i tværfaglige teams, som både indeholder repræsentanter fra udviklerteam, testteam og forretning. Denne arbejdsform sikrer, at specifikationerne er […]

Continue Reading

Prince2

PRojects IN Controlled Environments 2 (Prince2) PRojects IN Controlled Enviroments 2 (Prince2) er en procesbaseret metode til projektledelse. Prince2 fokuserer på organisation og kontrol igennem hele projektet. Det tager udgangspunkt i en projektplan og hvert efterfølgende stadie i projektet er klart defineret. Mere specifikt så er Prince2 baseret på syv principper, syv temaer og syv processer, som hver især er med til […]

Continue Reading

SAFe

Scaled Agile Framework (SAFe) Scaled Agile Framework (SAFe) er en gratis vidensdatabase om organisation og workflow mønstre, som er designet til at guide større organisationer med at skalere lean og agile frameworks i deres organisation. Agile frameworks, som for eksempel Scrum, er designet til udviklingsteams på 3-9 mand. Disse tager altså ikke højde for den interne organisation i større organisationer, hvor der […]

Continue Reading