Her er du:

REpresentational State Transfer (REST)

REST er en arkitekturstil til udvikling af webservices, der gør det muligt at kommunikere imellem systemer. Systemer der er REST kompatible bliver også kaldt RESTful, og de er karakteriseret ved at være uafhængige af systemets individuelle tilstande. Med dette menes, at serveren ikke behøver at vide noget om klienten og vice versa.

REST bygger på systemer og funktioner fra internettets HTTP, hvilket betyder, at det er mere simpelt at gå til, da det ikke er nødvendigt med nyt framework eller teknologi for at kunne anvende REST. Dette er en af grundene til, at REST er meget populært og en af de mest anvendte strukturer til webservices.

 

Har du behov for en konsulent, som har erfaring med REST? Så kontakt os her