Her er du:

Web Services Description Language (WSDL)

En WSDL er en XML-fil, der beskriver en webservice. I dokumentet specificeres lokationen for servicen samt hvilke metoder, der kan anvendes.

Mere præcist så beskriver en WSDL fem fundamentale elementer af en webservice: (1) Definition af de datatyper (XML strukturen), der anvendes i webservicen. (2) Beskrivelse af de handlinger der kan udføres, og hvilke kald disse involverer. (3) Definition af dataelementerne, der bliver kommunikeret. (4) Definition af protokol og dataformat for hver port type. (5) Definition af de anvendte end-points for webservicen.

 

Har du behov for en konsulent, som har erfaring med WSDL? Så kontakt os her