SAGSBEHANDLING AF SKADE

Om arbejdsmiljøsag

 

Arbejdsmiljøsag er et effektiviseringsværktøj, der digitaliserer og effektiviserer håndteringen af arbejdsmiljø og arbejdsskader i virksomheder. Via en direkte integration til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (AES) IT-system (EASY), kan alle anmeldelser og opfølgende arbejde på arbejdsskader foretages med ét enkelt udgangspunkt. Dermed har vi skabt et værktøj, der samler processer på tværs af organisationen, i en enkelt fælles platform, som sikrer at den følsomme data leveres sikkert og arkiveres til senere brug.

 

Arbejdsmiljøsag som integrator:

Den 17. juni 2017 lancerede AES en ny version af EASY, der begrænser de muligheder, som en virksomhed har for at håndtere sine arbejdsmiljøsager. Til dette formål udviklede CM-Consult Arbejdsmiljøsag, for at understøtte behovet for ekstra ydelser til håndtering af virksomheders arbejdsmiljø. Løsningen er fuldt ud kompatibel med det nye EASY, men tilbyder samtidig de funktionaliteter, som ikke længere er en del af AES’ nye system.

 

Arbejdsmiljøsag til effektivisering af arbejdsgange:

Arbejdsmiljøet i en virksomhed kan normalt være et administrativt mareridt, hvor APV’er, andre registreringstyper, skadesanmeldelser, trivselsundersøgelser osv., alle foretages separat og med forskellige midler. Arbejdsmiljøsag reducerer store dele af virksomhedens administrative arbejde med arbejdsmiljøsager, ved at digitalisere alle arbejdsgange, og samle dem på samme platform.

 

Arbejdsgangen for de forskellige tiltag bliver strømlinet, og hele processen bliver dermed forenklet, og hurtigere at udføre. Dette er muligt fordi den fundamentale opgave af, at oprette og gemme en registrering er den samme, uanset om der er tale om en APV, en skadesanmeldelse eller en anden registreringstype. Det bliver derved meget mere simpelt som helhed og dermed også nemmere at videregive opgaverne rundt i den enkelte organisation, da medarbejderne hurtigt bliver bekendt med den generelle proces.

 

Integration af Arbejdsmiljøsag i organisationen:

Arbejdsmiljøsag er fuldt ud kompatibel med virksomhedens øvrige systemer. Derfor kan blandt andet medarbejderdata og statistik fra tidligere systemer importeres uden problemer. Kommunikation fra mail og lignende kan også sendes direkte til de pågældende sager, hvilket sikrer Arbejdsmiljøsag forbliver omdrejningspunktet for alt arbejde i organisationen. 

 

Forebyg skader på arbejdspladsen:

Ved at kortlægge potentielle risici på arbejdspladsen ud fra de registrerede ulykker og nærved ulykker kan Arbejdsmiljøsag være medvirkende til at forhindre fremtidige skader. Det kan nedbringe sygefraværet i virksomheden og forbedre trivslen for medarbejderne. Ved at gøre brugerdefinerede undersøgelser og handlingsplaner tilgængelige direkte i løsningen, digitaliserer Arbejdsmiljøsag også arbejdsgangene om forebyggelse under selve udførelsen.

 

Sikre en korrekt behandling af alle sager:

Da fejl i sagsbehandlingen af arbejdsmiljøsager har stor betydning, sørger Arbejdsmiljøsag for, at sagsbehandlingen forløber fejlfrit, og at alle lovkrav overholdes. Dette opnås lettere da alle processer er samlet et sted, og dermed kan alle notifikationer, kommunikation omkring igangværende sager, tildeling af individuelle rettigheder og anden arbejde med følsomme data blive holdt indenfor Arbejdsmiljøsags sikre rammer.

 

Kontakt os, hvis du ønsker mere information omkring denne type projekter

UDFORSK FLERE PROJEKTER

Skadesag

Skadesag

Qualified

Qualified

GoDoc

GoDoc

Arbejdsmiljøsag

Arbejdsmiljøsag

Co-cept

Co-cept produktvisning visning af Co-cept produktblad på tablet

Startsag

Startsag

Enlight

Enlight produktvisning visning af Enlight logo på computer