INNOVATIV IDÉGENERERING

Om Co-cept

Projektet Co-cept faciliterer en helt ny måde at håndtere virksomheders idégenereringsproces på, ved at præsentere en helt ny måde at arbejde med idéer. CM-Consult og Copenhagen Institute of Neuro Creativity har i samarbejde udviklet Co-cept, hvilket kombinerer den tekniske og kreative ekspertise, der skal til for at skabe en agil og intelligent løsning, der tager afsæt i den nyeste forskning indenfor kreativitet. CM-Consult varetager et bredt spektrum af opgaver inden for koncept- og forretningsudvikling, samt den tekniske udvikling af prototype, datamodel og database.

 

Hvor traditionelle idémanagement systemer hidtil har fokuseret på individuelle idéer, så håndterer og faciliterer Co-cept hele idégenereringsprocessen. I stedet for kun at arbejde på den enkelte idé, fokuserer Co-cept på interaktionen imellem forskellige antagelser, udfordringer, mennesker og koncepter. Dermed bibeholdes og udnyttes dynamikken i den kreative proces, samtidig med at de nuværende værdier inden for idémanagement, såsom at forbedre samarbejdet, fostre en innovativ kultur og medarbejderindflydelse, stadig er i højsædet for at give det størst mulige udbytte for virksomheden. Den store tekniske udfordring ligger i at administrere og sammenkæde en lang række entiteter og relationer, for at sikre at data er velegnet til fremtidige intelligente teknologier.

 

Qualified

I samarbejde med rekrutteringskonsulenter og virksomheder, fokuserer projektet Qualified på rekrutteringsløsninger til detailbranchen, hvor der er mange ansøgere, og hvor virksomheder ofte har en række klare parametre, som de måler ansøgerne på.

 

Ved at integrere virksomhedens eksisterende systemer, kan hele processen varetages af én løsning, som hjælper både virksomheden og kandidaten igennem ansættelsesforløbet. Dette inkluderer også integration af data fra eksterne test, samt sikre at kandidaten oplever et ensartet forløb.

 

Den endelige løsning varetager både det enkelte jobopslag så det tilpasses og publiceres, de tilhørende kandidater føres igennem rekrutteringsprocessen, og sikre at forløbet kan designes individuelt efter den enkelte stillings behov.

 

CM-Consult har udviklet en række funktioner, der håndterer de forskellige dele af rekrutteringsprocessen:

 • Jobadministration
 • Dokumenthåndtering af CV’er, ansøgninger mm.
 • Ansøgningsformularer
 • Opsætning af tests og spørgeskemaer
 • Integration af eksterne tests
 • Videointerviews
 • Avanceret statistik og analyse

For arbejdsgiveren giver projektet mulighed for at følge med i alle stillingsopslag og potentielle kandidaters ansøgninger. Arbejdsgangen kan tilpasses så flere personer kan arbejde sammen omkring en stilling. Samtidig kan ledelsen få adgang til hele systemet, eller kun de enkelte stillinger, der er relevante for dem. Yderlige bliver arbejdsgange automatiseret og de ansættende ledere får beslutningsstøtte.

 

For kandidaten giver det en ensartet oplevelse i hele processen, både ved registrering, test og kommunikation omkring jobbet. Løsningen er fleksibel omkring ansættelsesforløbet, hvilket giver mulighed for at arbejde effektivt med sammensætningen af personlighedstest, samtaler, mm. afhængigt af behovene til det enkelte job.

 

Enlight

Enlight er avancerede services til analyseværktøjer. Ved at skabe bedre sammenhæng og integration mellem virksomheders registreringer og spørgeskemaer, gives der større indsigt i data, såsom virksomhedens arbejdsmiljø og kundernes tilfredshed. Løsningen indeholder en lang række features, der gør det nemmere at tilpasse processerne for registreringer. Der findes funktioner til at håndtere alle registreringstyper, f.eks. videospørgsmål, videosvar, templates, samt styring af modtagere.

 

Anvendt til at skabe et bedre arbejdsmiljø

Trivsel er nøglen til mere effektivitet, færre syge og mere tilfredse medarbejdere. Ved at anvende services som Enlight kan virksomheden undersøge, hvordan medarbejderne trives, hvordan virksomheden er som arbejdsplads, samt afdække medarbejdernes kompetencer. Herudover sikres ensartede processer, høj datakvalitet og samspil mellem dine undersøgelser såsom:

 • Trivselsundersøgelser
 • Arbejdspladsvurderinger (APV)
 • Kompetenceafdækning
 • Evaluering af medarbejdere
 • Forberedelse af MUS
 • Fremskridts- og procesmåling
 • Læringstest

 

Effektiviser virksomhedens arbejdsgange

Løsningen automatiserer de arbejdsgange, som hidtil er blevet udført manuelt. Eksempelvis ved at integrere, hvilken som helst form for data mellem systemer, automatisk genereret statistik og håndtering af skabeloner. Derigennem effektiviseres virksomhedens arbejdsgange og omkostningerne minimeres.

UDFORSK FLERE PROJEKTER

Skadesag

Skadesag

Qualified

Qualified

GoDoc

GoDoc

Arbejdsmiljøsag

Arbejdsmiljøsag

Co-cept

Co-cept produktvisning visning af Co-cept produktblad på tablet

Startsag

Startsag

Enlight

Enlight produktvisning visning af Enlight logo på computer