SAGSBEHANDLING

Om Skadesag

Skadesag er et værktøj til forsikringsselskaber, der effektiviserer håndteringen af arbejdsskadesager. Teknisk set fungerer Skadesag som en integrator, der skaber direkte forbindelse mellem myndighedernes og virksomhedens systemer. Integrationerne muliggør let og sikker transport af meget store mængder følsomme data og skaber en fælles platform for behandling af data.

 

Skadesag som ydelse

Skadesag er fuldt ud kompatibel med EASY, Virk.dk og Se Sag, der er myndighedernes løsninger til at tilgå anmeldelser og akter. Disse integrationer leverer alt data direkte til indbakken i Skadesag, hvilket giver indsigt i sagens fremskridt og et overblik over de arbejdsskadesager, der kræver handling.

 

Skadesag indeholder derudover funktioner til hele sagsbehandlingen, så alle sager og dokumenter kan fremsøges, og der kan føres journal på sagen. Der kan også oprettes og uddelegeres opgaver, hvilket understøtter samarbejdet om den enkelte sag. Således fungerer Skadesag som en fælles platform for virksomhedens arbejde med arbejdsskadesager og alle de projekter, som bliver afledt af dette arbejde.

 

Sikker håndtering af sager

Arbejdsskadesager indeholder en lang række personfølsomme oplysninger, som er omfattet af EU-persondataforordningens strenge krav til sikkerhed. Derfor sørger Skadesag altid for, at det kun er de interessenter, der har rettigheder til det, der kan se de enkelte sagsakter.
Da al kommunikationen er samlet i én løsning, opnås den sikreste form for informationsudveksling imellem interessenter, man kan lettere skabe et overblik og man undgår samtidig de tunge processer med mange sikre og usikre mailkorrespondancer.

 

Skadesag til effektivisering af arbejdsgange

Skadesag samler alle arbejdsprocesser med arbejdsskadesager i én løsning, og skaber bro imellem de it-systemer, som virksomheden ikke har den nødvendige indsigt i. Dette giver en række muligheder i forhold til at optimere virksomhedens arbejdsgange med arbejdsskadesager, som førhen har været en meget omfattende og manuel opgave. Skadesag digitaliserer hele processen, samler al kommunikation på en platform og kan let tilpasses den enkelte organisations struktur.

UDFORSK FLERE PROJEKTER

Skadesag

Skadesag

Qualified

Qualified

GoDoc

GoDoc

Arbejdsmiljøsag

Arbejdsmiljøsag

Co-cept

Co-cept produktvisning visning af Co-cept produktblad på tablet

Startsag

Startsag

Enlight

Enlight produktvisning visning af Enlight logo på computer