REGISTRER ANMELDELSER 

Om Startsag

Startsag er en it-løsning, der henvender sig til virksomheder og kommuner, der nemt og sikkert vil anmelde en arbejdsskadesag til myndighederne. Via en direkte integration til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (AES) IT-system (EASY), forbinder Startsag myndighedernes og virksomhedernes systemer, og giver virksomhederne mulighed for at lave deres egen tilpasning af løsningen, til arbejdet med arbejdsskadesager.

 

Startsag som integrator

Startsag er bygget op omkring ønskerne om at kunne kommunikere og arbejde enklere og mere effektivt med de offentlige systemer. Den 17. juni 2017 lancerede AES en ny version af EASY, der begrænser de muligheder,  en virksomhed har for at håndtere sine arbejdsskadesager. Startsag kan stadig tilbyde udvidede muligheder, og via integrationen til EASY sørge for at virksomhedens anmeldelser, bliver afleveret hurtigt og sikkert til myndighederne.

 

Integration af Startsag i organisationen

Startsag er en fleksibel platform, der kan integrere og bygge bro til mange forskellige og individuelle systemer hos virksomheden, hvilket forsimpler den overordnede implementering af løsningen i organisationen. Blandt andet kan medarbejderdata og statistik fra andre systemer importeres uden problemer, og mails kan sendes direkte til de pågældende sager, hvilket sikre at Startsag forbliver omdrejningspunktet for alt arbejde med arbejdsskadesager.

 

Startsag giver sikkerhed

Med Startsag får virksomheden en løsning, der kan udveksle følsomme data på en intelligent og sikker måde. Samtidig giver løsningen fuld kontrol over arbejdsprocessen omkring arbejdsskadesager og dermed mulighed for løbende at automatisere handlinger og processer, i takt med at disse behov identificeres. Data er således sikret digitalt et samlet sted og løsningen er fremtidssikret til at kunne møde morgendagens udfordringer.

 

Startsag til effektivisering af arbejdsgange

Startsag tilbyder en lang række funktioner, der understøtter virksomhedens forretningsgange, som eksempelvis indsendelse til EASY, undersøgelser, handlingsplaner, tildeling af rettigheder, opgavestyring osv. Arbejdet med arbejdsskadesager kan administrativt være meget omfattende, men Startsag samler, forenkler og nedsætter omfanget af disse processer. Dette opnås som konsekvens af Startsags integrationer og integrationsmuligheder, samt selve digitaliseringen af alt, der er relateret til arbejdsskader. Det bliver derved nemmere at videregive opgaver rundt i den enkelte organisation, da medarbejderne hurtigt kan få et indblik i helheden af den enkelte sag.

 

Kontakt os, hvis du ønsker mere information omkring denne type projekter

UDFORSK FLERE PROJEKTER

Skadesag

Skadesag

Qualified

Qualified

GoDoc

GoDoc

Arbejdsmiljøsag

Arbejdsmiljøsag

Co-cept

Co-cept produktvisning visning af Co-cept produktblad på tablet

Startsag

Startsag

Enlight

Enlight produktvisning visning af Enlight logo på computer