SERVICES

SYSTEMINTEGRATION

Hos CM-Consult er vi eksperter i udvikling af integrationer, og vi har mange års erfaring med at forbinde private og offentlige kunders systemer med hinanden for at skabe enklere og mere digitale arbejdsgange, der forbedrer det kvalitative arbejde.

Læs mere

AUTOMATISERING

Lige siden CM-Consult åbnede dørene op for første gang i 2004, har vi hjulpet kunder med analysering, udvikling og implementering af automatiske processer, der støtter op om og forbedrer virksomhedens eksisterende systemer og forretning.

Læs mere

IT-RÅDGIVNING

Vores rådgivere fungerer som virksomhedens troværdige sparringspartner igennem alle faser af udviklingsprocessen. Vi yder uvildig it-rådgivning, som sikrer, at vi i fællesskab finder frem til den løsning, der matcher virksomhedens behov.

Læs mere

SENIOR KONSULENTER

Gennem over 10 år i konsulentbranchen har vi specialiseret os i at matche de bedste og mest erfarne it-udviklere med vores kunder. Vores store netværk af konsulenter gør, at vi kan finde den helt rette kandidat eller udviklingsteam til at løse din virksomheds opgave.

Læs mere

  SYSTEMINTEGRATION

Integrationer skaber TID TIL kvalitet

Virksomheder benytter typisk mange forskellige it-systemer, der som udgangspunkt ikke kan kommunikere med hinanden. Det skaber ofte en lang række manuelle arbejdsgange, som kan erstattes ved hjælp af integrationer eller andre former for automatisering.

 

Ved at integrere systemerne med hinanden kan der potentielt spares hundredevis af arbejdstimer hvert år, som i stedet kan benyttes på det mere kvalitative arbejde.

 

Et af de områder, som rigtig mange virksomheder overser i arbejdet med integrationer, er kvaliteten af data. En integration er nemlig kun så god som den data, der skal processeres. Derfor starter CM-Consult altid med at foretage en grundig analyse af virksomhedens systemer og data, inden vi lægger os fast på, hvilken teknisk løsning, der passer bedst.

Tilpasset din forretning

CM-Consult har over 10 års erfaring med at udvikle integrationer for større private virksomheder og det offentlige. Med udgangspunkt i din virksomheds forretningsbehov kan vi derfor assistere med udviklingen af integrationer til alle typer interne og eksterne systemer, hvad enten det drejer sig om legacy-systemer, ERP-systemer, selvbetjeningsløsninger, hjemmesider eller noget helt andet.

 

Vores integrationer kan eksempelvis bygges på Web services som REST og SOAP, og vi kan håndtere hele integrationsprojektet, uanset om det drejer sig om:

 • Analyse af eksisterende systemer, integrationer og datakvalitet
 • Planlægning og styring af projektet
 • Valg af teknologi og løsning
 • Udvikling af integrationer
 • Test og performance
 • Monitorering og validering af data

  INTELLIGENT AUTOMATISERING

Effektiviser dig til succes

Mange anskuer udelukkende effektivisering og automatisering af arbejdsgange som en metode til at spare penge, men hos CM-Consult mener vi, at det i endnu højere grad handler om at fremtidssikre din virksomhed.

 

Medarbejderne bør således hellere fokusere på det kvalitative arbejde, som skaber de fornødne konkurrencemæssige fordele for virksomhed i stedet for at bruge tiden på gentagende manuelle opgaver.

Automatiser med omtanke

Effektivisering af arbejdsgange er ofte forbundet med en automatisering af manuelle processer, og afhængigt af det konkrete behov findes der en lang række forskellige tekniske løsninger, som skal vælges med omhu for at få den bedst mulige effekt i den enkelte virksomhed.

 

Hvad enten der skal designes en specialudviklet integration, opsættes robotter (RPA, AI), anvendes standard API’er eller Web services, så øger automatiseringen nemlig automatisk kompleksiteten.

Få hjælp til de svære beslutninger

CM-Consult har mange års erfaring med automatisering af forretningskritiske processer, og vi kan derfor bistå din virksomhed helt fra analyse og til implementering af de valgte automatiske processer.

 

Vi hjælper ofte virksomheder, der står over for følgende problemstillinger og overvejelser:

 • Er RPA, AI eller integration den bedste løsning for virksomheden?
 • Er datakvaliteten god nok?
 • Hvilke muligheder ligger der for automatisering i virksomhedens nuværende systemer?
 • Hvordan påvirker automatisering den eksisterende it-drift og release management?
 • Skal virksomheden investere i et nyt it-system eller automatisere de eksisterende processer?

UVILDIG IT-RÅDGIVNING

Fokus på kunden

Hos CM-Consult kommer kunden i første række, og vi sætter en ære i at levere uvildig rådgivning, som udelukkende tager højde for virksomhedens bedste interesser. Vi skræddersyr vores service til den enkelte virksomheds behov, og stiller os ikke tilfredse før den ønskede kvalitet er opnået.

Rådgivning skaber værdi

Virksomheder kan undgå omfattende og unødvendige omkostninger i deres it-initiativer ved at investere i uvildig it-rådgivning før store beslutninger træffes. Både i forbindelse med opstarten af it-projekter, men i lige så høj grad i optimeringen af den eksisterende it-arkitektur.

 

Vores erfaring inden for udvikling, it-arkitektur, integrationer med mere gør, at vi kan sikre, at virksomheden undgår dyre fejltagelser. Hvis problemet først er opstået, vil det være eksponentielt meget dyrere at rette op på, så værdien af rådgivning kan til tider virke skjult, men skal ikke undervurderes.

Eksekvering og resultater

Rådgivning handler for os om meget mere end smarte begreber som best practices og pitfalls. Det handler om at levere værdi på både den korte og lange bane, så virksomheden bliver i stand til at varetage opgaven fremover med et bedre udgangspunkt for kvalitet og effektivitet.

 

Vores rådgivning tager så vidt muligt udgangspunkt i praktiske løsninger til virksomhedens udfordringer, hvad end der er tale om nye it-tiltag eller en gennemgang af de eksisterende it-systemer.

SENIOR KONSULENTER

Vores ekspertise

CM-Consult har stor erfaring med at matche senior konsulenter med virksomheder i både den private og offentlige sektor. Vi har specialiseret os inden for kompleks it-udvikling, og vores konsulenter kan assistere med alt inden for udvikling, integrationer, systemarkitektur, teknisk projektledelse, release management og meget mere.

Følger opgaven til dørs

Der er mange faldgrupper, når man skal ansætte en freelance konsulent. På den ene side oplever mange virksomheder, at de får foreslået kandidater, der ikke lever op til de stillede krav. På den anden side oplever konsulenterne, at opgaven ikke er klart nok defineret, og at de ofte ikke får svar på deres ansøgninger, hvilket i sidste ende kan reflektere negativt tilbage på virksomheden.

 

Hos CM-Consult tror vi på, at de bedste resultater opnås ved at tage ansvar for hele forløbet, så både virksomheden og konsulenten bliver klædt bedst muligt på til samarbejdet. Vi er med helt fra det konkrete behov defineres og afgrænses hos virksomheden, og til efter det rette match er fundet, hvor vi løbende følger op på, om begge parter er tilfredse med samarbejdet.

Minimum 5 års erfaring

CM-Consult stiller høje krav til vores konsulenter, og vi benytter derfor udelukkende konsulenter, der har minimum 5 års erfaring inden for deres ekspertiseområde. På den måde sikrer vi, at konsulenterne har den tilstrækkelige viden og erfaring til at løse selv de mest komplicerede opgaver.